fredag, oktober 02, 2009

Rasistbebis

Det finns marxistiska teorier om varför det finns rasism. De handlar om splittrande av arbetarklassen och om att avleda uppmärksamheten från klasskampen. Och så finns det psykologiska förklaringar till rasism också, vilka bland annat handlar om reaktioner på sociala situationer och sånt.

Just vilken förklaringsmodell den här lille bebisen bekänner sig till är svårt att veta, men en liten rasist är han allt: RACIST BABY.
---
Läs även andra bloggares åsikter om / via

Inga kommentarer: