torsdag, januari 03, 2008

Läs inte detta (om du är vuxen och rörlig)

"Förra året delade Allmänna arvsfonden ut 339 miljoner kronor till 362 olika projekt runt om i landet."
Hmm .. jag skulle kunna tänka mig en slant till min blogg mitt bloggprojekt. Jag menar - mitt bloggande projekt är ju också en form av klotter graffiti. Jag verkar inom rätt intressegrupper också...
"Men det räcker inte med att ditt syfte är gott. För att få myndighetens pengar måste projektet involvera barn, ungdomar eller funktionshindrade."

... eftersom chansen att just du som läser detta tillhör någon av dem. Och gör du inte det så sluta genast att läsa - du förstör mina chanser att få pengar. Stick!
---
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Arvsfonden är mycket strikt över fördelning av medel - barn, ungdomar och handikappade. Just nu prioriteras bland annat ungas kultur, därför den ganska konstiga vinklingen i Aftonbladet, en i mitt tycke mycket sned vinkel. Parallellt med detta projekt har fonden delat ut kulturmedel till autister, ett skoldatatek för barn med DAMP/AHDH och informationsmaterial till allt från föräldrar med dövblinda barn till barn som ska genomgå allvarliga operationer.

Fondens stora insatser gäller anpassningar av lokaler till personer med funktionshinder, t ex förändring av Vasamuseet så att barn med olika funktionshinder ska kunna uppleva museet på lika villkor.

Om man går tillbaka till artikeln i Aftonbladet, så var väl inte fokus riktigt det mest typiska för verksamheten. Det aktuella projektet har fått runt någon promille av utdelade medel, inte speciellt mycket. De borde i stället ha visat hur medel gått till handikappanpassningar av stiftelseägda museer, pedagogisk verksamhet för svårt sjuka barn, upplysningprogram för barn och ungdomar som ligger i riskzonen för drogberoende eller kriminalitet - med andra ord samhällsnyttiga projekt som inte kan förverkligas på annat sätt.

Så om du har någon idé för bloggen - att vända sig speciellt till målgrupperna barn, unga och funktionshindrade, så kan du söka medel hos www.arvsfonden.se. Men du får vara beredd på att det kan bli svårt. Jag sitter i styrelsen för en förening som jobbar idellt med funktionshinder, och sökte medel för ett projekt för något år sedan. Vi fick avslag, eftersom det inte var tillräckligt nyskapande - det fanns helt enkelt flera liknande pågående projekt. Lycka till!

stationsvakt@gmail.com sa...

anonym: Åhå. Tack för utförligheten. Hoppas ni lyckas nästa gång. Egentligen raljerade jag bara, och gissar att de flesta sökanden antagligen är vettigare än min idé.