fredag, januari 11, 2013

Normalt

1994. Det känns länge sedan nu, och det är det möjligen också, när Ny Demokratis oförliknelige företrädare, den utbildade tandläkaren och sedermera, om än rätt kortlivat, sitt partis ledare, John Bouvin, stod i riksdagen och förklarade för de närvarande, samt för hela svenska folket, "the facts of life".

Fyra år senare, alltså 1998, omhändertogs Bouvin av polis för störande av ordning, och uteslöts från sitt parti. Hans politiska testamente blev boken "Riksdagen kan dra åt helvete", vilken kan läsas i sin helhet här.

11 kommentarer:

h.skoldebjer sa...

Ja, vad säger man? Skrämmande många i dagens SD som har samma åsikt.

Johnny Söderberg sa...

hasse: Inte bara SD, skulle jag tro, utan de åsikterna och värderingarna går nog igen i alla partier - möjligen bara lite mer undanskuffade.

Bengt B sa...

Om att vara normal... ;) http://frihetensvingar.blogspot.se/2013/01/det-ar-normalt-att-vara-unik.html

Johnny Söderberg sa...

Bengt: Va?! Tyckte du inte att John Bouvins redogörelse för vad som är normalt räckte? :D

Marianne Johansson sa...

att han som utbildad tandläkare ej kan - kunde - visa upp ett bländande - vitt! - leende... glänsande fiina viita tännder - det är väl dät som gäller? ... eller? - jag har iaf ganska ofta - now-a-days - fått ett intryck att det är såådant som gäller - om man ska ha nåågon som helst framgång - det kvittar nästan vad det än gäller...

Johnny Söderberg sa...

Marianne: Alla har ett sånt nu för tiden, vilket totalt förstör trovärdigheten i exempelvis historiska dramer.

Clam sa...

Bouvin var väl vår främste folkbildare, vid sidan av Kurtan Olsson med Damorkestern, vid den här tiden.

jag kommer att tänka på den gyllene pedagogiska devisen ÄNDA MOT ÄNDA KAN INGENTING HÄNDA. (Av denna lär man sig att en av kontrahenterna i det läget måste vända på sig om de vill para sig. Det är inte alla som fattar det).

Clam sa...

PS. - ÅTMINSTONE en av kontrahenterna - skulle jag ha skrivit.DS

Johnny Söderberg sa...

Clam: Hans klädstil påminde om Kurtans också. :D

Clam sa...

Ja, ju mer man tittar desto likare blir han. Tjusarlock och allting.

Johnny Söderberg sa...

Clam: Som sagt, bara damorkestern som fattas. :)